[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Lỗi khi chạy xcfe4On Saturday, March 2, 2013 3:20:08 PM UTC, longgia2001 wrote:
> Mở thớt mới GAI DEP cho nó đỡ off-topic ... sic
> 
> 
> 2013/3/2 maikhai <[email protected]>
> 
> 
> > Đó là do chúng ta không hiểu gái đẹp,không biết gái đẹp cần gì vá muốn gì:))))
> 
> >
> Thớt mình chưa xong mà GAI DEP rồi ha bác :((((((
> > Giống như linux,cũng kiều kì cũng đỏng đảnh,nhưng có người thì có thể điều
> 
> > khiển theo ý mình và nàng ta tỏ ra rất ngoan nhưng có người loay hoay làm đủ
> 
> > trò >nhưng nàng linux cũng có theo ý đâu,ức chế vãi ra :(((
> 
> 
> 
> GUI nó đòi gì cứ lấy trong kho nhà mình mà quất vào là xong. Còn GAI có khi lại đòi . . . thành phần thứ ba, rất khó chiều. Coi bộ thớt này bàn hăng nha!
> 
> 
> 
> 
> 
> --
> 
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> 
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> 
> ---
> 
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> 
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]