[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Lỗi khi chạy xcfe4> GUI nó đòi gì cứ lấy trong kho nhà mình mà quất vào là xong. Còn GAI có khi lại đòi . . . thành phần thứ ba, rất khó chiều. Coi bộ thớt này bàn hăng nha!

      Đằng này nó chả chịu đòi gì hết bác ơi,không biết chiều sao đây:(

PS: Có ai xem log chưa sao không thấy ý kiến gì hết :(