[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Lỗi khi chạy xcfe4On 03/03/2013 03:38 PM, A lock wrote:
> 
>> GUI nó đòi gì cứ lấy trong kho nhà mình mà quất vào là xong. Còn GAI có khi lại đòi . . . thành phần thứ ba, rất khó chiều. Coi bộ thớt này bàn hăng nha!
> 
>    Đằng này nó chả chịu đòi gì hết bác ơi,không biết chiều sao đây:(
> 
> PS: Có ai xem log chưa sao không thấy ý kiến gì hết :(
> 
[  211.626] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[  211.626] (II) UnloadModule: "vesa"
[  211.626] (II) Unloading vesa
[  211.626] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[  211.626] (II) LoadModule: "modesetting"
[  211.626] (WW) Warning, couldn't open module modesetting
[  211.626] (II) UnloadModule: "modesetting"
[  211.626] (II) Unloading modesetting
[  211.626] (EE) Failed to load module "modesetting" (module does not
exist, 0)
[  211.626] (II) LoadModule: "fbdev"
[  211.627] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[  211.627] (II) UnloadModule: "fbdev"
[  211.627] (II) Unloading fbdev
[  211.627] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
giải quyết xong đi đã rồi tính tiếp :-D

-- 
free your mind, free your life