[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Copy và DÁN một image vào gmailCó vấn đề như sau:

* Mở một site bằng Opera (turbo enable). Copy một image,
* Mở gmail trong Chromium rồi dán vào mail compose: Tốt, không vấn đề gì.
* Mở gmail trong firefox và dán cũng image ấy thì không được (tính nằng paste trong menu bị disbale).

Phải làm sao để có thể dán trong Firefox? Ai biết chỉ mình với, cám ơn.