[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Diễn đàn thảo luận cho Arch LinuxOn Sun, 3 Mar 2013 03:21:18 -0800 (PST)
Za Knight <[email protected]> wrote:

> Tôi là ngưới mới, muốn tìm hiểu về Arch Linux thì phải làm thế nào,
> Vốn tiếng anh tôi rất kém, Tôi đang học về code web và muốn chuyển
> hẳn sang Linux và tôi chọn Arch Linux, Ai có hảo tâm giúp tôi thích
> ứng với Arch Linux xin hãy add giùm tôi nick yahoo Za.knight :D
> 

xin mời bác http://archlinuxvn.org/vn/irc/ .

--
I am ... 5 dog years old.