[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Copy và DÁN một image vào gmailOn Sun, 3 Mar 2013 02:19:11 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Có vấn đề như sau:
> 
> * Mở một site bằng Opera (turbo enable). Copy một image,
> * Mở gmail trong Chromium rồi dán vào mail compose: Tốt, không vấn đề
> gì.
> * Mở gmail trong firefox và dán cũng image ấy thì không được (tính
> nằng paste trong menu bị disbale).
> 
> Phải làm sao để có thể dán trong Firefox? Ai biết chỉ mình với, cám
> ơn.
> 

Các hình mà bác xem được trên trình duyệt phần lớn có địa chỉ riêng.
Bác rê chuột tới phần nửa dưới của hình, rồi chọn "Copy LINK" rồi dán
cái link (địa chỉ) đó vô tùm lum chỗ nào cũng được. Để ý nửa dưới nhé
bác nửa trên không có xi nhê :D 

--
I am ... 5 dog years old.