[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thời gian địa điểm họp mặtMình vote nhưng chưa chắc đi, sao ko hỏi mềnh :-s


Vào 00:50 Ngày 01 tháng 3 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã viết:
Bạn Mit hem đi à? :D :D

2013/2/28 icy <[email protected]>:
> Huy cập nhật trên trang News giúp luôn nhé http://archlinuxvn.org/vn/news/
>
> On Feb 27, 10:30 pm, Ngô Huy <[email protected]> wrote:
>> Chào mọi người !
>>
>> Dựa theo kết quả pollhttp://doodle.com/2bba6zzbwid24fw4
>> thì thời gian và địa điểm diễn ra họp mặt như sau:
>>
>> + Thời gian: 15h ngày 16/3/2013
>>
>> + Địa điểm: Cafe Du Miên (địa điểm hợp mặt lần 7)
>>  Cafe Du Miên 48/9A Hồ Biểu Chánh, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí
>> Minh<http://maps.google.com/maps?q=Cafe%20Du%20Mi%C3%AAn%2048%2F9A%20H%E1%...>
>>
>> + Nội dung:
>> - Gặp gỡ đầu xuân các thành viên trong nhóm
>>
>> - Dự án KenLinux:http://archlinuxvn.org/ken/faq/<http://doodle.com/r?url="">>
>>
>> - Thành viên trình diễn hệ thống của mình, trao đổi với các thành viên
>> khác.
>>
>> Không biết Du Miên có máy chiếu để Anh stk trình diễn hệ thống cũng như các
>> bạn khác show hàng không nhỉ :-D. Miyo nhà gần đó chạy qua hỏi thử được
>> không ah ?
>>
>> --
>>
>> '*Tình yêu là sự cố gắng của một người để **chỉ yêu thương một người mà thô*
>> i.'
>
> --
> List uri:
https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
>
>--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn