[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài Arch 32 bit không xongLay cai Guide tren Arch wiki in no ra roi cu the ma quat vao, cuoi cung them e17 nua la xong ma.
Sent from my BlackBerry® smartphone

From: Quang Nguyễn <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Sun, 3 Mar 2013 18:38:36 +0700
To: ArchVN<[email protected]>
ReplyTo: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Cài Arch 32 bit không xong

Search Google chi cho cực, wiki thôi chứ. Thử trình bày bạn cài X ntn coi nào.


Vào 15:26 Ngày 03 tháng 3 năm 2013, A lock <[email protected]> đã viết:
On Saturday, March 2, 2013 10:15:41 PM UTC, maikhai wrote:
> > Dung la thieu Xorg. Da fix xong luc 5g sang nay.
>
> [[email protected] ~]$ uname -a
> Linux fota 3.7.9-2-ARCH #1 SMP PREEMPT Mon Feb 25 12:29:24 CET 2013 i686 GNU/Linux

Bác sài cả Grub cả Syslinux à @@ mà sao không thấy bước cấu hình bootloader mà bác boot được thế hay là bác đã cài bootloader ở phần vùng khác ?
Mình cũng cài y như bác Maikhai mà sao vẫn không start X server dc,loay hoay search google mấy bữa nay mà vẫ chưa được T.T.Ai giúp với em xin cafe cà pháo hậu tạ !!!

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/ocym83pxs_c/unsubscribe?hl=en.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected]