[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Copy và DÁN một image vào gmailNua duoi a? Chua tung biet vu nay. De lat month may lam thu.
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Sun, 3 Mar 2013 18:21:10 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Copy và DÁN một image vào gmail

On Sun, 3 Mar 2013 02:19:11 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Có vấn đề như sau:
> 
> * Mở một site bằng Opera (turbo enable). Copy một image,
> * Mở gmail trong Chromium rồi dán vào mail compose: Tốt, không vấn đề
> gì.
> * Mở gmail trong firefox và dán cũng image ấy thì không được (tính
> nằng paste trong menu bị disbale).
> 
> Phải làm sao để có thể dán trong Firefox? Ai biết chỉ mình với, cám
> ơn.
> 

Các hình mà bác xem được trên trình duyệt phần lớn có địa chỉ riêng.
Bác rê chuột tới phần nửa dưới của hình, rồi chọn "Copy LINK" rồi dán
cái link (địa chỉ) đó vô tùm lum chỗ nào cũng được. Để ý nửa dưới nhé
bác nửa trên không có xi nhê :D 

--
I am ... 5 dog years old.

-- 
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
--- 
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/Z35mkhrGA88/unsubscribe?hl=en.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected]