[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thời gian địa điểm họp mặtOn 03/03/2013 06:41 PM, Quang Nguyễn wrote:
> Mình vote nhưng chưa chắc đi, sao ko hỏi mềnh :-s
> 
> 
Anh Quang tèo là gái đi rồi anh An hỏi :-D


-- 
free your mind, free your life