[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Copy và DÁN một image vào gmail

Bác copy trên chính FF thì dán được ah, lý do FF cp vào một vùng nhớ của nó :P
Cháu đang demo :D
--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'