[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Copy và DÁN một image vào gmail



Nhắc lại vấn đề vừa post:

* copy image từ Opera mà paste vào (gmail) Chromium thì OK
* copy image từ Opera mà paste vào (gmail) Firefox thì không làm được (vì menu xổ xuống paste bị xóa mờ không tác dụng)

Điều théc méc và mong muốn là làm sao paste được vào đấy :)
Cái chiêu của Kỳ Anh hình như không ứng vào trường hợp này.