[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Copy và DÁN một image vào gmailFF Copy trên chính nó thì paste được, nhưng mở mấy site tường lửa không được mới phiền! Xài Opera thì chỉ bật Turbo lên là xong. Thành ra cứ phải chuyển qua lại giữa Opera và FF (hoặc Chrom) để có gmail.--
m k h _ s g n