[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Copy và DÁN một image vào gmailVậy phải nói về kĩ thuật chút bác ah, cháu hiẻu ý bác.
Bác đọc thêm ở đây nha :D
http://support.mozilla.org/en-US/questions/926093?page=3

Vào 20:00 Ngày 03 tháng 3 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Nhắc lại vấn đề vừa post:

* copy image từ Opera mà paste vào (gmail) Chromium thì OK
* copy image từ Opera mà paste vào (gmail) Firefox thì không làm được (vì menu xổ xuống paste bị xóa mờ không tác dụng)

Điều théc méc và mong muốn là làm sao paste được vào đấy :)
Cái chiêu của Kỳ Anh hình như không ứng vào trường hợp này.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archl[email protected].

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'