[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Copy và DÁN một image vào gmail2013/3/3 Ngô Huy <[email protected]>
Vậy phải nói về kĩ thuật chút bác ah, cháu hiẻu ý bác.
Bác đọc thêm ở đây nha :D
http://support.mozilla.org/en-US/questions/926093?page=3

Lướt qua một cái thấy họ nói FF12 với FF13, ở đây Arch bọn mình xài FF19.0 rồi cơ mà? Có ẽ đó là trao đổi giữa mấy chàng xài Win.