[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

rss reader nào ngonđang xài liferea (xài từ hồi tập tành đọc tin rss) nhưng nó hai cái điên

* menu `update all` và `mark all as read` gần nhau lỡ một phát là xong,
  bị mấy lần phát kinh. Thiết kế UI dỏm nhất mã nguồn mở là đây

* bị block: nếu update nhiều nguồn khácc nhau là bị block cả ứgn dụng
  chuột chiết chả làm gì.

Bà con nào biết có cái rss reader nào ngon giới thiệu phát nhé. Đừng có
chạy trong console hay trình duyệt là ok :D 

--
I am ... 5 dog years old.