[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thời gian địa điểm họp mặtAn chắc không quan tâm con gái đâu, thỉnh thoảng anh ngồi trong trung nguyên thấy toàn đi với trai

On Mar 3, 2013 7:00 PM, "Ngô Huy" <[email protected]> wrote:
On 03/03/2013 06:41 PM, Quang Nguyễn wrote:
> Mình vote nhưng chưa chắc đi, sao ko hỏi mềnh :-s
>
>
Anh Quang tèo là gái đi rồi anh An hỏi :-D


--
free your mind, free your life