[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] rss reader nào ngonOn Mon, 4 Mar 2013 14:44:55 +0700
Đức Nam Trần <[email protected]> wrote:

> Thunderbird :3


Trước đây mình dùng trong claws-mail nhưng thấy mỗi lần nó tải tin
xuống cũng vật vã quá nên thôi dẹp. thunderbird thì mình 0 xài 0 biết
có nên thử 0 đây :D 


--
I am ... 5 dog years old.