[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

IBUS không gõ ra tv trong Arch32Cài bản 32bit xong, cài skype chạy tốt nói chuyện được rồi, nhưng đến cái Ibus thì thất bại mặc dầu đã:

* cài qt
* chạy ibus-setup chọn unikey
* trong Interface chọn "Ibus" thay cho xim
* đã thêm mấy dòng vào .bashrc
    export GTK_IM_MODULE=ibus
    export [email protected]=ibus
    export QT_IM_MODULE=ibus
    export XIM_PROGRAM=/usr/bin/ibus-daemon
* nhấn ctrl+space sau khi mở firefox

Vậy còn thiếu gì ai biết chỉ giùm. Cám ơn.