[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] IBUS không gõ ra tv trong Arch32Bác maikhai thử:
- Cài ibus-qt.
- Kiểm tra lại locale có phải là UTF-8 hay chưa.
- Vào qt-config đặt ibus là xim.2013/3/4 maikhai <[email protected]>
Cài bản 32bit xong, cài skype chạy tốt nói chuyện được rồi, nhưng đến cái Ibus thì thất bại mặc dầu đã:

* cài qt
* chạy ibus-setup chọn unikey
* trong Interface chọn "Ibus" thay cho xim
* đã thêm mấy dòng vào .bashrc
        export GTK_IM_MODULE=ibus
        export [email protected]=ibus
        export QT_IM_MODULE=ibus
        export XIM_PROGRAM=/usr/bin/ibus-daemon
* nhấn ctrl+space sau khi mở firefox

Vậy còn thiếu gì ai biết chỉ giùm. Cám ơn.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Hieu H. Nguyen
Researcher at Institute for Computational Science and Technology - Ho Chi Minh City
Email: [email protected]
Mobile: 0905 515 842
"We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done."