[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] IBUS không gõ ra tv trong Arch32On 03/04/2013 05:22 PM, maikhai wrote:
> Cài bản 32bit xong, cài skype chạy tốt nói chuyện được rồi, nhưng đến cái Ibus thì thất bại mặc dầu đã:
> 
> * cài qt
> * chạy ibus-setup chọn unikey
> * trong Interface chọn "Ibus" thay cho xim
> * đã thêm mấy dòng vào .bashrc
>     export GTK_IM_MODULE=ibus
>     export [email protected]=ibus
>     export QT_IM_MODULE=ibus
>     export XIM_PROGRAM=/usr/bin/ibus-daemon
> * nhấn ctrl+space sau khi mở firefox
> 
> Vậy còn thiếu gì ai biết chỉ giùm. Cám ơn.
> 
bác sửa dòng export QT_IM_MODULE=ibus
từ ibus thành xim nhé :-)

-- 
free your mind, free your life