[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: IBUS không gõ ra tv trong Arch32Vào 17:22:47 UTC+7 Thứ hai, ngày 04 tháng ba năm 2013, maikhai đã viết:
> Cài bản 32bit xong, cài skype chạy tốt nói chuyện được rồi, nhưng đến cái Ibus thì thất bại mặc dầu đã:
> 
> 
> 
> * cài qt
> 
> * chạy ibus-setup chọn unikey
> 
> * trong Interface chọn "Ibus" thay cho xim
> 
> * đã thêm mấy dòng vào .bashrc
> 
>     export GTK_IM_MODULE=ibus
> 
>     export [email protected]=ibus
> 
>     export QT_IM_MODULE=ibus
> 
>     export XIM_PROGRAM=/usr/bin/ibus-daemon
> 
> * nhấn ctrl+space sau khi mở firefox
> 
> 
> 
> Vậy còn thiếu gì ai biết chỉ giùm. Cám ơn.