[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: IBUS không gõ ra tv trong Arch32Nếu cài xfce4 thì unikey dễ điều khiển hơn, do là khi gọi nó thì có icon nhảy ra trên thanh Taskbar, nhờ vậy có thể chọn kiểu gõ theo ý rất tiện.
Có điều mình không hiểu tại sao bản 64bit vẫn là eth0 và wlan0, mà bản 32 bit dù cài theo iso 2012 hoặc 2013 thì lại đổi thành wlp2s0 và enp3s0?