[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] IBUS không gõ ra tv trong Arch32Vào 17:27:15 UTC+7 Thứ hai, ngày 04 tháng ba năm 2013, Hieu Nguyen đã viết:
> Bác maikhai thử:
> 
> - Cài ibus-qt.
> - Kiểm tra lại locale có phải là UTF-8 hay chưa.
> - Vào qt-config đặt ibus là xim.

#pacman S ibus-qt >>> output:

(1/1) checking package integrity                   [######################] 100%
error: ibus-qt: key "786C63F330D7CB92" is unknown

:: Import PGP key 30D7CB92, "Felix Yan <[email protected]>", created 2012-01-20? [Y/n] 

Khong co Icon chu V xuat hien nen khong the chon kieu go duoc. Trong xvnkb cua Dao Hai Lam thi sua trong file config cua no duoc, nhung voi Ibus thi khong biet file nay la gi?