[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: IBUS không gõ ra tv trong Arch32On Wed, 6 Mar 2013 23:05:04 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Quái lạ thật, mình không đặt "=xim" nhưng vẫn gõ được mới kỳ (xem
> file chụp)
> 

ủa bác đâu cần định nghĩa mới đâu, trong phầm "System" (xem trong hình
của bác gửi đó) có sẵn rồi mà. Nói chung cấu hình ibus cho e17 thuộc
hàng dễ nhất đấy bác ạ :D 

--
I am ... 5 dog years old.