[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] IBUS không gõ ra tv trong Arch32Vào 17:27:15 UTC+7 Thứ hai, ngày 04 tháng ba năm 2013, Hieu Nguyen đã viết:
> Bác maikhai thử:
> 
> - Cài ibus-qt.
> - Kiểm tra lại locale có phải là UTF-8 hay chưa.
> - Vào qt-config đặt ibus là xim.

Trong Archwiki (https://wiki.archlinux.org/index.php/IBus#Configuration) thì hướng dẫn là:

f IBus doesn't work in Qt/KDE applications, ensure that the ibus-qt library is installed and define IBus as the default IME in the Qt configuration editor:
$ qtconfig
In "Interface" -> "Default Input Method", select ibus instead of xim. 

còn cụ thể trong cả 2 bản 64 và 32 bit mình đều không có "=xim" ở file cấu hình nào cả, vậy mà vẫn gõ tv được là sao hè?