[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Đổi tên hiệu Linux * Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồiOn Fri, 8 Mar 2013 17:51:37 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
> 
> > Nguyên con server l00s3r bên Mỹ mình xài vẫn bị lỗi do 0 cẩn thận
> > khi update vẫn có thê fix đựoc chả lăn tăn gì .
> >
> 
> Ủa, con đó anh cài Arch làm server hả anh :-)


haha lâu ni mò mẫm mà tưởng đép bi ăng hả =))

--
I am ... 5 dog years old.