[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

bạn nào chỉnh thếBạn nào mới chỉnh group settings mà khách vào xem không được? Mình mới
chỉnh lại rồi mọi người không cần đăng nhập vẫn xem nội dung group bình
thường.

Xem thêm http://archlinuxvn.org/vn/lists/#dieu-hanh-nhom-thu

--
I am ... 5 dog years old.