[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Đổi tên hiệu Linux * Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồiCài lại đi,

The archway ngày nay khác ngày xưa gòi ...

On Fri, Mar 8, 2013 at 7:46 PM, h2vn <[email protected]> wrote:
Ha ha... vấn đề nêu lên đã xem qua ở bbs, mấy cha trên đó cũng bó tay, gặp trực tiếp luôn cho dễ, bác sửa dùm tui mời bác bữa nhậu cho rồi. Khổ sở vì cài lại quá, thời gian hạn hẹp quá đọc tài liệu mắc ngán.

Cảm ơn bằng hữu trước nhé!


2013/3/8 Anh K. Huynh <[email protected]>

On Fri, 8 Mar 2013 17:51:37 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
>
> > Nguyên con server l00s3r bên Mỹ mình xài vẫn bị lỗi do 0 cẩn thận
> > khi update vẫn có thê fix đựoc chả lăn tăn gì .
> >
>
> Ủa, con đó anh cài Arch làm server hả anh :-)


haha lâu ni mò mẫm mà tưởng đép bi ăng hả =))

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Keep things simple as "The Arch Way"

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].