[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] bạn nào chỉnh thếOn Fri, 8 Mar 2013 20:14:31 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Coi chừng là thằng admin của cái máy ảo mình thuê chăng, giống như kỳ
> hồi site5 nó cho một núi email của mình đi trash á :D

Làm miễn phí thì cứ chửi vô tư đê. Làm có xiền thì cứ chửi thoải mái. 

never mind :^^^

--
I am ... 5 dog years old.