[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Đổi tên hiệu Linux * Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồiOn Fri, 8 Mar 2013 19:46:43 +0700
h2vn <[email protected]> wrote:

> Ha ha... vấn đề nêu lên đã xem qua ở bbs, mấy cha trên đó cũng bó
> tay, gặp trực tiếp luôn cho dễ, bác sửa dùm tui mời bác bữa nhậu cho
> rồi. Khổ sở vì cài lại quá, thời gian hạn hẹp quá đọc tài liệu mắc
> ngán.

chủ nhật bácc qua chỗ mình rồi hú ra , t7 chắc mình có việc không tiếp
được Hoặc bác đợi tới kỳ Offline tới 16/3 nếu mình nhớ đúng.

--
I am ... 5 dog years old.