[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] IBUS không gõ ra tv trong Arch32Cám ơn hihi! Gõ ngon rồi, khỏi format cài lại nữa. Hiện giờ có đủ 64 lẫn 32, kde, openbox, chuột lắt, e17, muốn chạy cái nào cũng có. Đường nào cũng về La Mã mà.
Có điều so với demo thấy họ múa chuột như chớp, laptop mình không thể nhanh bằng. Cũng hơi tức.2013/3/8 Long Phan Dao Viet <[email protected]>
Hmmm ....

Em ibus ... được hết .... skype ầm ầm ... lâu lâu, tửng (Do việc set ibus-unikey mặc định default chung), thoát X, vô lại ... xong

Vấn đề nằm ở chỗ locale.

Các bác set vào xprofile hay xinitrc gì gì đấy ...

Trường hợp của bác maikhai, em khuyến cáo là .... format, làm lại từ đầu, đọc kỹ từng dòng guide, không bỏ sót :D hi hi hi ..
2013/3/8 Ngô Huy <[email protected]>
sắp tới qt với x sẽ không dùng ibus nữa mà chuyển một trung gian là xim ( X input method) nên absc vẫn gõ được, dường như set QT_IM_..=ibus gây ra lỗi gõ trên qt hơn là QT_IM..=xim

Vào 04:37 Ngày 08 tháng 3 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:

Vào 17:27:15 UTC+7 Thứ hai, ngày 04 tháng ba năm 2013, Hieu Nguyen đã viết:
> Bác maikhai thử:
>
> - Cài ibus-qt.
> - Kiểm tra lại locale có phải là UTF-8 hay chưa.
> - Vào qt-config đặt ibus là xim.

Trong Archwiki (https://wiki.archlinux.org/index.php/IBus#Configuration) thì hướng dẫn là:

f IBus doesn't work in Qt/KDE applications, ensure that the ibus-qt library is installed and define IBus as the default IME in the Qt configuration editor:
$ qtconfig
In "Interface" -> "Default Input Method", select ibus instead of xim.

còn cụ thể trong cả 2 bản 64 và 32 bit mình đều không có "=xim" ở file cấu hình nào cả, vậy mà vẫn gõ tv được là sao hè?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/9w0YDDXlTGc/unsubscribe?hl=en.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
 
 --
m k h _ s g n