[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] IBUS không gõ ra tv trong Arch32On Fri, 8 Mar 2013 20:47:26 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Cám ơn hihi! Gõ ngon rồi, khỏi format cài lại nữa. Hiện giờ có đủ 64
> lẫn 32, kde, openbox, chuột lắt, e17, muốn chạy cái nào cũng có.
> Đường nào cũng về La Mã mà.
> Có điều so với demo thấy họ múa chuột như chớp, laptop mình không thể
> nhanh bằng. Cũng hơi tức.

Bác thi xóa ổ cứng xem ai nhanh hơn biết liền. :D 

--
I am ... 5 dog years old.