[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] bạn nào chỉnh thếOn Fri, 8 Mar 2013 20:14:31 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Coi chừng là thằng admin của cái máy ảo mình thuê chăng, giống như kỳ
> hồi site5 nó cho một núi email của mình đi trash á :D

Chắc cái thèn ku nào mới ở VN qua làm cho Google nó chỉnh bậy thì
phải :D Thôi mình cứ report đã tính sau
  https://productforums.google.com/forum/#!category-topic/apps/general-discussion/W0xpY0xDDo4

(tiếng anh kém mấy bác đừng chém)

--
I am ... 5 dog years old.