[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] bạn nào chỉnh thếVào 23:43:45 UTC+7 Thứ sáu, ngày 08 tháng ba năm 2013, icy đã viết:
> On Fri, 8 Mar 2013 20:14:31 +0700
> Chắc cái thèn ku nào mới ở VN qua làm cho Google nó chỉnh bậy thì
> phải :D Thôi mình cứ report đã tính sau

Theo mình nghe nói thì có cu Th. đang làm cho Google. Nhưng cu này nghịch làm gì, cùng phe nix ta mà.