[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] bạn nào chỉnh thế2013/3/9 Long Phan Dao Viet <[email protected]>
Tỏ ra mình nguy hiểm :P chẳng hạn


Cỡ học trò cấp 2 thì mới nghịch vậy, chứ cỡ bự ai rảnh mà đi làm chuyện tầm phào.
Nhân dây nêu một vấn đề có vẻ OT là: có ai cất công nghiên cứu (một cách nghiêm chỉnh) về đề tài "tâm lý học hack" chưa nhỉ? Hack khởi đầu thì đúng là để "tỏ ra mình là", nhưng theo sau đó có khi là cả một vùng trời (vùng trời hào quang và cả vùng trời u ám) chứ không còn đơn giản nữa. Có thể các đại công ty phần mềm nuôi hacker để phá người khác -- và tự phá chính mình -- rồi nương theo mà làm ăn. Có thể có nhu cầu gia tăng tính hiểm nghèo để hù bọn người dùng đông đảo và ngu (trong đó có tui). Và chắc không ai không biết các "đơn vị" hack tiêu tốn nhiều tỉ đô la mỗi năm . ...
Con người vốn vẫn rất ... kỳ cục như vậy: học sói trán để chế bom nguyên tử, và đi ngủ với nỗi lo âu sói trán vì sợ bom nguyên tử nổ hehe . ...

--
m k h _ s g n