[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ibus-unikey lam sao go kieu VNI?On Mon, 11 Mar 2013 05:04:23 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Neu o trong xfce4 chang han thi sau khi goi ibus thi se co cai
> indicator nhay ra, kich chuot vao la chon de dang ngay. 

Oh vậy cái này là `systray rồi, chứ không phải `ibus-setup như cháu nhớ
nầm.

Bác vào phần mođun của e17 rồi nạp cái mô-đun `systray lên thôi ạ, khi
đó `ibus-unikey sẽ nhảy ra nằm chỗ `systray đó đấy bác. Nếu bác nạp
mô-đun của `e17 mà không thấy `systray hiện lên thì sẽ chỉ dẫn tiếp.

--
I am ... 5 dog years old.