[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] máy 4 nhân mà sao boot lên thấy có 1 à :DOn Tue, 12 Mar 2013 08:06:23 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=47603
> 
> Em nghĩ là có câu trả lời đây :)

đọc cả buổi chả thấy câu trả lời nào hết.

đã thấy đủ 4 nhân sau khi đổi main

http://www.enlightenment.org/ss/e-513ff16279bd79.15380501.jpg--
I am ... 5 dog years old.