[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Ibus-unikey lam sao go kieu VNI?Post chót về ibus trong e17:

* Cài xfce4 và ibus, gõ tv hoàn hảo. Sau đó mới cài e17, rồi dán 3 dòng này vào .bashrc theo khuyến cáo của ibus:
export GTK_IM_MODULE=ibus
export [email protected]=ibus
export QT_IM_MODULE=ibus

kết quả gõ tv được ngay khỏi cần chỉnh sửa gì hết. 
Mình nghĩ chắc là type vni đã được chỉnh trong phiên chạy xfce4 trước đó rồi. Xong vấn đề ibus.

(Nhưng không dám chắc nếu hệ thống cài e17 only)