[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Lỗi khi chạy xcfe4On Tuesday, March 12, 2013 9:51:32 AM UTC, Severus wrote:
> Thật ra không phải cài vô cũng vậy frame buffer nên cài, vesa cũng nên cài và quan trọng là bạn nomodeset thì nó disable hết đám kia :-))
> 
nghe nói kernel có hỗ trợ frame buffer,cài thêm fbdev có tác dụng gì hok ta,không hiểu vụ này,cái nào chưa cần thì tạm thời không cần cài ^^


> 
> 'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'