[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Ibus-unikey lam sao go kieu VNI?bác làm vậy đựoc là mừng rồi, nhưng mà cháu tiếc cho e17 của bác quá
hehe bữa nào offline demo cho bác xem nhé^^

On Wed, 13 Mar 2013 21:00:46 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Post chót về ibus trong e17:
> 
> * Cài xfce4 và ibus, gõ tv hoàn hảo. Sau đó mới cài e17, rồi dán 3
> dòng này vào .bashrc theo khuyến cáo của ibus: export
> GTK_IM_MODULE=ibus export [email protected]=ibus
> export QT_IM_MODULE=ibus
> 
> kết quả gõ tv được ngay khỏi cần chỉnh sửa gì hết. 
> Mình nghĩ chắc là type vni đã được chỉnh trong phiên chạy xfce4 trước
> đó rồi. Xong vấn đề ibus.
> 
> (Nhưng không dám chắc nếu hệ thống cài e17 only)
> --
I am ... 5 dog years old.