[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Ibus-unikey lam sao go kieu VNI?Vào 12:29:46 UTC+7 Thứ năm, ngày 14 tháng ba năm 2013, icy đã viết:
> bác làm vậy đựoc là mừng rồi, nhưng mà cháu tiếc cho e17 của bác quá
> 
> hehe bữa nào offline demo cho bác xem nhé^^

Bây giờ cũng đang chạy e17 đây chứ, phải cái là không e17 zin, mà là e17 thông qua xfce4 mới tức. 
Trong e17 settings, nếu nhấn ibus thì xuất hiện Input method settings mà dòng "Executs Command" vẫn là "/usr/bin/ibus-deamon --xim", kh6ng thể sửa thành --ibus được. Nhưng vì .bashrc đã thêm 3 dòng "export" đều là "=ibus" nên có lẽ vì vậy 
nó ưu tiên.

Đê lấy lại tinh thần rồi sẽ cài thêm vài lần nữa trên partition khác, không có xfce4, xem có thể trị nổi vụ này hay không. Kỳ này tất cả đều chạy 686 nên skype được.