[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] rss reader nào ngonOn Mon, 4 Mar 2013 20:27:33 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> +1 google reader.


Google chuẩn bị `shut down dịch vụ này nhé, gợi ý tồi quá. =))

Xem ở đây 
   http://googleblog.blogspot.com/2013/03/a-second-spring-of-cleaning.html

Bác HT chắc đang xách dép dọn nhà hehe