[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ibus-unikey lam sao go kieu VNI?> Sao mà phức tạp gì thê vậy bác? Bác dùng ibus thì bác gõ
>    ibus-setup
> rồi chọn kiểu gõ thôi ạ .

Gõ ibus-setup chỉ nhảy ra hộp thoại cho mình chọn Unikey thôi. Vấn đề là làm sao cho chữ V hiện trên thanh taskbar thì mới nhấn chuột trái để chọn kiểu gõ. Thì ra là phải rị mọ nhấn chuột phải ở cuối thanh này, nhấn tiếp vào Contents rồi chọn Systray và nhấn Add. Khi đó cái chữ V phải gió (đừng hiểu nhầm a!) mới nhảy ra.
Báo hại cài hơn chục lần, nát bét 3 cái partitions mới trị xong cu này.

E17 như vậy cài khoảng 3GB, cộng thêm chừng 900MB pkg, khá nhẹ nhàng. Nhưng mình vẫn chưa làm cho nó boot luôn vào GUI được, và chưa biết làm cách sao lăn bánh xe mà chuyển workspace được như trong xfce4.