[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thời gian địa điểm họp mặtRedlotus vừa pm em hỏi chiều nay xong ^^~

2013/3/15 n0b0dy <[email protected]>
Nhăc nhở mọi người kẻo lại quên mai Offline nhé ^^.

+ Thời gian: 15h ngày 16/3/2013

+ Địa điểm: Cafe Du Miên (địa điểm hợp mặt lần 7)
Cafe Du Miên 48/9A Hồ Biểu Chánh, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh


2013/3/4 Tan Tran <[email protected]>

An chắc không quan tâm con gái đâu, thỉnh thoảng anh ngồi trong trung nguyên thấy toàn đi với trai

On Mar 3, 2013 7:00 PM, "Ngô Huy" <[email protected]> wrote:
On 03/03/2013 06:41 PM, Quang Nguyễn wrote:
> Mình vote nhưng chưa chắc đi, sao ko hỏi mềnh :-s
>
>
Anh Quang tèo là gái đi rồi anh An hỏi :-D


--
free your mind, free your life

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'