[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] cài backdoor vào router TP-LinkHàng Tàu, hàng rẻ là hàng dỏm. TP-LINK mà bị brick là chịu thua, còn linksys hay buffalo thì còn tftp được.