[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thời gian địa điểm họp mặtOn Fri, 15 Mar 2013 20:25:23 -0700 (PDT)
A lock <[email protected]> wrote:

> newbie tham gia được không thế mấy huynh ^^
> 

đâu có quy định gì đâu em thậm chí dân xài Mac còn tham gia được nữa
mà :&^^

--
I am ... 5 dog years old.