[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thời gian địa điểm họp mặtOn Sat, 16 Mar 2013 12:13:38 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> off xong ra bờ kè ko anh em :P

haha ok đó Long đi mình bán lại em RP thooi haha. kêu bà con dịch tài
liệu systemd lấy em này mà không có progress chi trơn kaka 


--
I am ... 5 dog years old.