[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chém gióOn Tue, 19 Mar 2013 11:28:38 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Làm gì có chuyện lần này in áo Arch, phải là áo TheS , hi hi hi

Long nói đúng rồi lần này làm áo TheSLinux thôi, tất nhiên phải có thêm
ArchLinux vô nữa hihi

Đang chờ cái logo của bạn Mít nè ^^^--
I am ... 5 dog years old.